10jun/19

“Pudong Today” art symposium

“Pudong Today” exhibition at the Chinese Cultural Center in Stockholm From June 1st to July 30th 2019, the “Pudong Today” exhibition is exhibited at the China Cultural Center in Stockholm. The exhibition is jointly hosted by the Shanghai Pudong New Area People’s Government and the Stockholm China Cultural Center. Zhu Di introduced the “Pudong Today” exhibition to the audience On June 6, Zhu Di, deputy head of Shanghai Pudong District, led a delegation from the Pudong District Government together with the exhibited artists to hold a symposium on art at the Chinese Cultural Center in Stockholm. More than 60 people from Stockholm university, teachers and students, ordinary Swedish citizens, Chinese students studying in Sweden and Shanghai fellowships attended the event. Chen Xiao, Cultural Counselor of the Embassy of China and the Director of the Chinese Cultural Center of Stockholm, presided over the symposium. Zhu Di introduced that this year isRead More…

01apr/19

“March 8” International Women’s Day Art Lecture

“March 8” International Women’s Day Art Lecture Organized by Stockholm Chinese Cultural Center To celebrate the “March 8” International Women’s Day, the Stockholm Chinese Cultural Center and the Swedish Chinese Federation jointly held the “March 8” International Women’s Day Art Lecture. Artist Ma Jun told the history of Western art for an audience of nearly 100 people. Counsellor of the Chinese Embassy in Sweden and Director of the Stockholm China Cultural Center, Chen Xiao, and Chairman of the Swedish Chinese Federation, Guo Yancai, attended the event and delivered a speech. In her speech on the “March 8” International Women’s Day, Counselor Chen Xiao said that she understands Western society through analyzing the history, culture and history of art of the present country. This enhances the appreciation of art and beauty, enriches knowledge, and cultivates the taste of life. At the same time, doing this at the Chinese Cultural Center isRead More…

08mar/19

Föreläsning: Kungsträdgårdens historia, arkitektur och stadsrum 3/4 kl 17.30

Kungsträdgården -
 Ett långsamt skådespel i nio scener Onsdag 3 april kl 17.30 Föreläsning om Kungsträdgårdens historia, arkitektur och stadsrum. Platsen har en lång historia från senmedeltiden som slottet Tre kronors köksträdgård och lustgård. Under 1800-talets början utvecklades platsen till ett öppet offentligt torg. Vid 1860-talet omgestaltas torget åter till park, denna gång för en offentlig borgerlighet. Kungsträdgården har genom sitt läge och sin parkkaraktär varit en attraktiv plats för bl.a. stadens nöjesliv och har gjorts mer folklig med början på 1950-talet då den om- gestaltades i modernistisk riktning. Genom sin mångskiktade historia mitt i den kungliga huvudstaden är den ett av Sveriges viktigaste offentliga rum. Under historiens gång fram till vår tid har olika epoker följaktligen gestaltat och iscensatt olika användning av Kungsträdgården. I föreläsningen skildras plat- sens olika epoker eller scener och de historiska spår som finns kvar lyfts fram. Föreläsare: Bengt Isling, landskapsarkitekt med bl.a. tre SienaprisRead More…