Internationella museidagen infaller den 18 maj, och årets tema är ”Museer i jämlikhet: olikhet och gemenskap”. Med anledning av dagen vill China Cultural Center i Stockholm presentera några kinesiska online-museer – National Museum of China och nio andra av Kinas ledande museer – för att alla ska kunna njuta av flera tusen år av konst och kultur hemifrån.

__________________________________________

故宫博物院 The Palace Museum      https://en.dpm.org.cn/

En 360° panoramabild här    https://pano.dpm.org.cn/

Palace Museum är det gamla kejsarpalatset från Kinas båda sista kejsardynastier: Ming (1468-1644) och Qing (1644-1911). Det kallas också Förbjudna staden och består av ett enastående komplex av byggnader plus väldiga samlingar av målningar, kalligrafi, keramik och antikviteter, som en gång utgjorde de kejserliga samlingarna. Det är ett av Kinas och världens viktigaste museer och sattes 1987 upp på Unescos världsarvslista.

 

__________________________________________

中国国家博物馆 National Museum of China           http://en.chnmuseum.cn/

National Museum of China är landets viktigaste centrum för bevarande, forskning, utställning och tolkning av den traditionella kinesiska kulturen, ett palats för Kinas historia och konst. Det innehåller över 1,4 miljoner föremål från forntiden till våra dagar, liksom värdefulla böcker och konstverk.

 

 

__________________________________________

上海海博物馆 Shanghai Museum
https://www.shanghaimuseum.net/museum/frontend/en/index.action

Shanghai Museum är ett stort museum för äldre kinesisk konst. Bland dess 1,02 miljon föremål finns bronser, keramik, måleri och kalligrafi. Museet är högt skattat i Kina och i världen på grund av samlingarnas storlek och kvalitet och museets strävan att åskådliggöra de olika konstformernas hela utvecklingshistoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

 

南京博物院 Nanjing Museum         http://www.njmuseum.com/en/

Nanjings museum är det första allsidiga museum som byggts på statligt initiativ i Kina, och det är huvudmuseum för årets Internationella museidag i Kina. Dess väldiga samlingar innehåller över 400 000 föremål: brons, jade och keramik, guld och silver, bambu, trä, elfenben och horn, lack och broderi, vidare måleri och kalligrafi, sigill, steninskriptioner och skulpturer från alla tidsperioder från äldre stenålder till idag – föremål i statlig ägo sedan gammal tid, arkeologiska fynd, förvärv och donationer. Samlingarna har stort värde som vittnesmål om Kinas lysande kultur och konst.

 

 

 

__________________________________________

湖南省博物馆 Hunan Museum    http://www.hnmuseum.com/en

Hunan Museum är det största museet för historia och konst i provinsen och har blivit mycket uppmärksammat för sina utställningar och sin pedagogiska verksamhet, sin service och sina nyskapande metoder. Bland de rika samlingarna (över 180 000 föremål) märks fynden från utgrävningarna av de berömda gravarna i Mawangdui från Handynastin, bronser från dynastierna Shang och Zhou, föremål från Chu (en sydkinesisk stat före Kinas enande), keramik och porslin från olika dynastier, kalligrafi och måleri, religiösa föremål och hantverk och föremål från moderna tider.

__________________________________________

 河南博物院 Henan Museum    http://english.chnmus.net/

Henan Museums samlingar innehåller över 170 000 föremål: förhistoriska fynd, bronser från dynastierna Shang och Zhou, porslin och keramik. Det är den kulturinstitution som bäst beskriver den kinesiska civilisationens ursprung och tidiga utveckling, vilket gör det viktigt för kulturellt utbyte och samarbete.

 

__________________________________________

陕⻄西历史博物馆 Shaanxi History Museum    http://e.sxhm.com/

Shaanxi History Museum som ligger nordväst om Vildgåspagoden i Xi’an är Kinas första stora moderna nationalmuseum. Dess samlingar som nnehåller 370 000 föremål täcker en tidsrymd av över en miljon år – från enkla stenföremål använda av förhistoriska människogrupper till alla slags verktyg och redskap som användes fram till 1840. Föremålens mängd, variation och kvalitet gör dem mycket värdefulla: utsökta bronser från Shangdynastin, terracottafigurer av olika slag, unika guld- och silverföremål från Han och Tang och enastående väggmålningar ur gravar från Tangdynastin.

___________________________________________________________________

 

湖北省博物馆 Hubei Provincial Museum
http:www.hbww.org/home/EnglishIndex.aspx

Hubeis provinsmuseum är provinsens främsta institution för bevarande och utställning av kulturföremål, men också ett viktigt forskningscenter. Museet äger mer än 240 000 föremål, varav några av de viktigaste är de 900 000 år gamla kranierna av förhistorisk människa från Yunxian, svärdet från Guojian, klockorna från markis Yis grav (400-talet f.Kr.) och en vas i blåvitt porslin med motivet ”fyra kärlekar” från Yuandynastin.

__________________________________________

浙江省博物馆 Zhejiang Provincial Museum
http://www.zhejiangmuseum.com/zjbwg/en/en.html

Detta är ett av Kinas äldsta museer och samtidigt provinsens största museum för humaniora i allmänhet. Det består av flera delar: Gushandelen, Wulindelen, Huang Binhongs minnesvård, Sha Menghais bostad och Forskningscentret för bevarande av fornfynd. Här finns över 100 000 föremål som tillsammans har stor bredd och historisk fullständighet, stark lokal karaktär och stort forskningsvärde, Här finns keramik, lackarbeten och föremål av trä, ben och elfenben från Hemudukulturen för över femtusen år sedan, jade från Liangzhukulturen, bronser och primitivt porslin från Yueriket, celadonporslin från Yue, Longquan och andra hyttor, guld- och silvermynt från Södra Songdynastin och måleri och malligrafi från Ming- och Qingdynasstierna. Det är skatter som speglar politik, ekonomi och kultur i Zhejiang under olika historiska epoker och visar områdets djupa kulturella traditioner.

__________________________________________

辽宁省博物馆 Liaoning Provincial Museum
http://www.lnmuseum.com.cn/shengbowenenglishi/

Detta det första museum som grundades i det nya Kina är känt för sina rika samlingar och sin särprägel. Här finns nära 120 000 föremål – arkeologiska fynd, historiska föremål och konstverk, till största delen från provinsen. Här finns måleri och kalligrafi från provinserna Jin, Tang, Song och Yuan, kesi-(k’o-ssu-)broderi från Song, Yuan och Qing, jade från den förhistoriska Hongshankulturen, bronsföremål från Shang och Zhou, tryck från Ming och Qing, gamla kartor och mynt från olika perioder.

___________________________________________________________________

Facebook: China Cultural Center in Stockholm

https://www.facebook.com/China-Cultural-Center-in-Stockholm-110983273921638

Tik Tok: cccinstockholm

@cccinstockholm

Wechat: 斯德哥尔摩中国文化中心 or scan the QR code below

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *