China Cultural Center Stockholm

Det kinesiska kulturcentret i Stockholm flyttade in i Kungsträdgården 2016 och har sedan dess haft flera utställningar och kulturarrangemang i Stockholm, men också i samarbete med kommuner, museer och olika kulturaktörer ute i landet.

Tanken är att löpande visa utställningar med främst nutida men även klassisk kinesisk och svensk konst och söka efter beröringspunkter mellan den kinesiska och svenska konstvärlden. Även olika teaterformer alltifrån performance och sound&space-installationer till klassisk skuggteater ämnas rymmas i centret liksom musikkoncerter och seminarier i olika ämnen. Så även kurser i musik, konst och hantverk. Även där söka beskriva var den svenska hantverks- och konsttraditionen möter den kinesiska.

Vår förhoppning med kulturcentret är att skapa kontaktytor och förståelse, utbyta erfarenheter, både i professionen och privat. Skapa kommunikationsvägar och nyansera. Väcka nyfikenhet. Att finna beröringsfält och kanske också brytpunkter mellan det kinesiska och svenska - var tar det ena uttrycket vid i det andra? På vilket sätt berör och påverkar olika infallsvinklar samma ämnen?

Contact us

Kontaktperson:Maria Nordsø Lundberg

Email: mail@cccstockholm.org

Adress:Västra Trädgårdsgatan 2, Stockholm