Den ena var en vandringsutställning, Wandering – Young Art + Excellent Works Overseas Tour Exhibition, organiserad av Stockholms Kinesiska Kulturcenter i samarbete med Kinesiska och utländska kulturutbytescentret; Network of International Culturalink Entities. Utställningen kurerades av Zhang Xiaoling.

Den andra utställningen var Airings – en samutställning mellan konstlärare från KKH, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och ECNU, East China Normal University Academy of Fine Arts i Shanghai, plus tre gästkonstnärer. Kuratorer var Anders Nylén och Maria Nordsø Lundberg.

Liu Hongge, biträdande chef för det kinesiska och utländska kulturutbytescentret samt Pu Zhengdong, kulturattaché vid den kinesiska ambassaden i Sverige och chef för Stockholms Kinas kulturcenter, öppnade utställningen. Konstnärerna och deltagarna Zhang Fangbai, lärare vid ECNU och Michael Beckman-Thoor, lärare från Kungliga Svenska Konsthögskolan höll invigningstal.

Wandering – Young Art + Excellent Works Overseas Tour Exhibition, visade arbeten av en ny generation kinesiska unga konstnärer. De nitton deltagande konstnärerna söker genom sitt måleri visa den svenska allmänheten hur konsten i Kina har sökt sig fram och utvecklats under dessa fyrtio år och spegla hur dagens unga konstnärer upplever samhällslivet. De vill också ge en bild av hur konsten i Kina har förändrats och förnyats såväl begrepps- som
uttrycksmässigt.

Liu Hongge sa i sitt tal att “I år är det fyrtio år sedan Kina började med sin reform- och öppningspolitik. Jag hoppas innerligt att ni som har kommit hit idag ska märka vår tid i de kinesiska konstnärernas verk, att ni ska känna livets puls i Kina och att det ska väcka en genklang hos er. Det kinesiska kulturcentret i Stockholm är ett fönster mellan oss, en plattform där kinesiska och svenska konstnärer kan mötas, bygga upp en vänskap och stärka sina kommunikationer såväl kulturellt som personligt. Syftet är ju att bidra till vänskapen mellan Kina och Sverige.”

“Airings – Kina, östra Kina Normal University, Academy of Fine Arts och samtida utställning lärare Kungliga Svenska Academy of Fine Arts” är det första samarbetet mellan de två Academy of Fine Arts, utställningens sju kinesiska lärare utgör ryggraden i ECNU och är också en unik samtida konstgrupp. Lärarna från KKH, konstnärer rikt representerade i Sverige och internationellt, har långa och viktiga trådar i det svenska kulturlivet. Den gemensamma utställningen mellan de två konstakademierna kan beskrivas som en synergi och kommer ytterligare att främja utbyte och samarbete mellan de båda sidorna.

Vår förhoppning med utställningen var att anslå en nerv hos betraktaren, en sinnesstämning som hon kunde ta med sig hem och som kanske fortplantade sig till ett inre spektrum av bilder och förgreningar.

Syftet var också att skapa kontaktytor och förståelse, utbyta erfarenheter, både i professionen och privat. Öppna kommunikationsvägar. Nyansera.

Beröringsfält kunde hittas och kanske också brytpunkter – var tar det ena uttrycket vid i det andra? På vilka sätt rör olika infallsvinklar samma ämnen?

Utställande konstnärer i Airings:

Lärare från Kungliga Konsthögskolan, Stockholm:
Maria Lilja
Jenny Olsson
Ulrika Rosengren-Gustafsson
Mikael Beckman-Thoor

Lärare från ECNU Academy of Fine Arts, Shanghai:
Liang Weizhou
Tan Genxiong
Wang Yao
Cai Guanbin
Shen Ye
Zhang Fangbai
Wang Kai

Tre svenska gästkonstnärer:
Eva Zettervall
Åke Gustafsson
Maria Nordsø Lundberg